תנאי שימוש במילון מורפיקס

 

תנאי שימוש אלה נוגעים לאתרי מורפיקס, www.morfix.co.il, milon.morfix.co.il וכן לאפליקציות המובייל במערכות אנדרואיד, iOS ו-Win8 השייכות לחברת מלינגו בע"מ, וכן תוספים לדפדפנים של חברת מלינגו בע"מ, להלן "מילוני מורפיקס".

 

כל הזכויות בתכנים של מילוני מורפיקס, לרבות התרגומים בעברית ובאנגלית,  תכולות המילים והביטויים, הניקוד, קישורים בין מילים, קובצי קול, נטיות דקדוקיות, רשימות מילים לפי נושאים ותכני המשחקים הכלולים במילוני מורפיקס וכן כל תכולה אחרת שתיווסף למילוני מורפיקס בעתיד שייכות למלינגו בע"מ, להלן "מלינגו".

 

המידע ובסיס הנתונים שבמילוני מלינגו זה נועדו אך ורק לתרגום מילים בודדות וביטויים על ידי הקלדתם בחלון ההקלדה באתר ו/או באפליקציה וצפייה בדף התוכן המוצג ע"י מלינגו במלואו, ללא שינוי, חיתוך, או תוספת לדף המקורי, ולשימוש עצמי בלבד.

 

אין להעתיק את תכני מילוני מורפיקס כל חלק מהם ו/או להעבירם ו/או למוכרם לאחרים, בין אם למטרת תחרות במלינגו או לכל מטרה אחרת. אין להריץ רשימות מילים דרך מילוני מורפיקס, בין אם ע"י תוכנה או באופן ידני, ואין לייצר באמצעותם קבצים, רשימות או בסיסי נתונים כלשהם; אין להשתמש במידע שבאתרי מורפיקס ו/או באפליקציות מורפיקס  ו/או בבסיס הנתונים של מילוני מורפיקס בכל דרך אחרת שאינה מותרת על פי דין ו/או שמנוגדת לתנאי שימוש אלה או לאינטרסים כלשהם של מלינגו בע"מ. השימוש במילוני מורפיקס מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור לעיל והתחייבותו לפעול בהתאם. כל רשימת מילים ו/או תרגומים שהופקה באמצעות מילוני מורפיקס שייכת למלינגו ואין להשתמש בה ללא אישור בכתב ממלינגו.

 

המשתמש במילוני מורפיקס לא יפעיל מערכות לשאיבת מידע כלשהו  ממילוני מורפיקס, ובכלל זה ערכים, תרגומים, קובצי קול, נטיות דקדוקיות, ופרטי רישום של משתמשים רשומים באתר.

 

מלינגו שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש שדפוס השימוש שלו אינו סביר לשימוש חוקי באתר.

 

מודגש כי כל שימוש אחר ו/או סטייה מתנאי השימוש האמורים לעיל (באופן ישיר או עקיף) תגרום למלינגו נזקים כספיים ונזקים אחרים. מלינגו תהיה רשאית לחסום את המפר מלבצע כל שימוש נוסף במילוני מורפיקס, וכן לפעול, על פי כל דין, כנגד כל העושה שימוש מפר כאמור.

 

ככל שמילוני מורפיקס מציגים תכנים מתוך אתרים שונים שאינם אתרי מלינגו, מלינגו אינה אחראית לתכנים אילו.

 

כל הזכויות בסימן המסחרי מורפיקסMorfixTM  ובלוגו מורפיקס שמורות למלינגו.

 

רישום למילוני מורפיקס:

 

הרישום למילוני מורפיקס מתבצע על פי שם משתמש בפייסבוק או באמצעות כתובת דוא"ל. יש לספק שם משתמש או כתובת דוא"ל אמיתיים.  הרישום נועד לאפשר למשתמשים לשמור מילים ברשימות מילים אישיות.

 

משתמש אשר ביצע רישום למילוני מורפיקס נותן בזאת למלינגו בע"מ את רשותו המפורשת למשלוח, מעת לעת, הודעות על עדכוני גרסה ואפשרויות חדשות במילוני מורפיקס, וכן מבצעים הניתנים ע"י או באמצעות מלינגו בע"מ. במידה ויחפוץ המשתמש להפסיק את משלוח הדיוור, יפנה לממונה על הפרטיות בכתובת techsupp@melingo.com ויבקש את הפסקת הדיוור. מלינגו מתחייבת לשמור בסודיות את פרטי המשתמשים הרשומים.

 

הסכם זה עשוי להשתנות, מעת לעת, על ידי מלינגו בע"מ. ההסכם המעודכן המופיע במילוני מורפיקס הוא ההסכם התקף.

 

 

 

Terms of Use - Morfix Dictionary

 

The following terms of use apply to the Morfix websites, milon.morfix.co.il, www.morfix.co.il and to the Morfix mobile applications for Android, iOS and Win8 owned by Melingo Ltd. and to any other Melingo Ltd. browser plug-ins (hereinafter, "Morfix Dictionaries").

 

All rights to the content of the Morfix Dictionaries including, any Hebrew and English  translations, words and expressions content, punctuations, word links, voice files, grammatical declensions, topical word lists and game content included in Morfix Dictionaries and any other content added in the future to the Morfix Dictionaries, are the property of Melingo Ltd. (hereinafter "Melingo").

 

The Information and database of Melingo Dictionaries are solely intended for translations of single-words and expressions via typing such single words or expressions in the relevant field of the website and/or application and viewing the content page presented by Melingo in full, without modification, deletions or additions to the original page, and for personal use only.

Melingo Dictionaries content or any portion thereof may not be copied and/or transferred and/or be sold to others, whether for competitive or any other purpose. Word lists may not be run through Morfix Dictionaries whether via software or manually, and no files, lists nor databases whatsoever may be created using the Morfix Dictionaries. The information available on Morfix websites and/or Morfix applications and/or the Morfix Dictionaries databases, may not be used for any illegal purpose and/or for any purpose that contradict these Terms of Use or any other interests of Melingo Ltd. By using the Morfix Dictionaries, users are deemed to have agreed to the above and to act accordingly. All word lists and/or translations produced by Morfix Dictionaries are Melingo's sole property and may not be used without Melingo’s prior written consent.

Users of Morfix Dictionaries may not use systems to extract any data from Morfix Dictionaries, including entries, translations, voice files, grammatical declensions, and subscription details of registered users.

Melingo reserves the right to block a user whose pattern of use of the Melingo Dictionaries is not reasonable for legal use of the site.

It is hereby clarified, that any other use and/or deviation from these Terms of Use (directly or indirectly) will cause Melingo financial and other damage. Melingo will have the right to block the breaching party from any further use of Morfix Dictionaries, and to take such action, in accordance with law, against any such breaching party.

To the extent Morfix Dictionaries display content from other non-Melingo sites, Melingo shall not be responsible for the content of such sites.

All rights to the Morfix™ trademark and Morfix logo are reserved by Melingo.

 

Registering to Morfix Dictionaries:

Registration to Morfix Dictionaries is done using a Facebook user name or email address. A valid user name or email address must be provided. Registration will enable users to save words in their personal word files.

A user who registered to Morfix Dictionaries, grants Melingo Ltd. his explicit consent to send him, from time to time, notifications of version upgrades, notifications of new options in Morfix Dictionaries, and other promotions provided by or through Melingo Ltd. If the user wishes to cease such delivery of notifications, such user will be required to contact the privacy supervisor at techsupp@melingo.com and request to cease the delivery of notifications. Melingo agrees to keep the user details of registered users confidential.

This agreement can be modified by Melingo Ltd. from time to time. The most updated Agreement displayed in Morfix Dictionaries is the Agreement in effect.