Rav-Milim daily questions (Alphabetically)
היום מציינים את יום האוקיינוסים הבין-לאומי. מה מקור המילה אוקיינוס?
כמה ביטויים וצירופי לשון אפשר למצוא עם המילה אור?
איך קוראים בעברית לאורגנו?
יודעים איפה ניתן למצוא בטבע קופי אורנגאוטן ומה משמעות שמם בשפת המקום?
האם לאנרגיה גרעינית דרוש אורניום מאושר או אורניום מועשר?
במה עוסקת האורניתולוגיה?
יודעים מהו מקצועו של האושכף?
אתם זוכרים בעל-פה מי הם כל האושפיזין המגיעים לסוכה?
הידיעה על זיכויו של החשוד הופיעה בעיתון באותיות של טל ומטר. האם הידיעה בולטת או מוצנעת?
חשבתם שסלנג הוא מחוץ לתחום? אז זהו, שלא!
מה משמעות ראשי התיבות אז"ש?
מהו או מיהו אזוביון, ומהי ההגייה הנכונה של המילה?
האם הגליל העליון הוא אזור יפה או איזור יפה?
איזה יום מתאים ל'מתיחות' - ראשון באפריל או אחד באפריל?
שאלות היום הקודמת Page 4 of 121 שאלת היום הבאה
The word has been added to your word list