Hebrew translation result for: steel wool

steel wool


צֶמֶר פְּלָדָה

Steel wool

צמר פלדה

צמר פלדה הוא מוצר תעשייתי העשוי פקעת של תיילים דקים, גמישים וחדים במיוחד. צמר הפלדה משמש לשיוף בעבודות גימור ותיקון של מוצרי עץ ומתכת, ניקוי כלי בית ועוד.
צמר הפלדה עשוי על פי רוב מפלדה דלת פחמן, אך גם מפלדת אל חלד. מוצר דומה מיוצר גם מפליז, ברונזה ונחושת.
צמר הפלדה תואר לראשונה כמוצר חדש בביטאון תעשיית הברזל והפלדה בארצות הברית בשנת1896.

Click to keep reading in Wikipedia - in Hebrew, in English
The word has been added to your word list