דקדוק

Confusable Words

Choose the correct word to complete each sentence.

 • This medication may _________ your appetite.
  affect
  effect
  הפועל affect פירושו 'להשפיע', ואילו שם העצם effect פירושו 'אפקט, השפעה, תוצאה'.
  Why did he _________ his promise?
  break
  brake
  הפועל break בדוגמה זו, פירושו 'להפר, לא לקיים': <br/> If you <i>break</i> the rules you will be punished. <br/> ואילו הפועל brake פירושו 'לבלום, לעצור'. <br/> brake הוא גם שם עצם שפירושו 'בלם' (ומכאן בהשאלה המילה 'ברקס'): <br/>The <i>brakes</i> in my car need to be fixed.
  I check my email _________.
  every day
  everyday
  כותבים every day (בשתי מילים נפרדות) במובן 'כל יום, מדי יום'; ואילו everyday הוא תואר שפירושו 'יומיומי', לדוגמה: <br/>You can wear your <i>everyday</i> clothes. You don’t need anything special.
  The club members meet on the _________ Friday of every month.
  fourth
  forth
  fourth פירושו 'רביעי' (הפריט הרביעי בסדרה), למשל: <br/> The <i>fourth</i> highest mountain in the world is Lhotse. <br/> המילה forth היא תואר הפועל שפירושו 'קדימה, הלאה', בעיקר בביטויים כמו: back and forth (הלוך ושוב) ו-and so forth (וכן הלאה).
  Her apartment insurance gave her _________ of mind.
  peace
  piece
  הביטוי peace of mind פירושו 'שלוות נפש', ואילו פירוש המילה piece הוא 'חתיכה, פיסה'.
  Coffee and tea will be served with _________.
  dessert
  desert
  dessert הוא 'קינוח', ואילו desert הוא 'מִדְבָּר'.
  Most people get the _________ of an expert before they make a big investment.
  advice
  advise
  שם העצם במשמעות 'עצה' מאוית advice (ונהגה 'אדווייס'); ואילו הפועל 'לייעץ' מאוית advise (ונהגה 'אדווייז').
  Did you see the Samsung _________ while you were watching the World Cup?
  ad
  add
  ad הוא קיצור של advertisement (מודעה), ואילו add הוא פועל שפירושו 'להוסיף', לדוגמה: <br/> The company intends to <i>add</i> over 200 jobs this year.
  I can’t believe he’s walking around the office in his _________ feet!
  bare
  bear
  bare פירושו 'חשוף', ואילו bear פירושו 'דוב'. התרגום למילה 'יחף' הוא barefoot.
  Don’t you use that _________ of voice with me!
  tone
  ton
  ton הוא יחידת משקל של 1000 ק"ג ('טון' או 'טוֹנה'). בלשון הדיבור משתמשים במילה זו במובן 'הרבה': <br/>We have a <i>ton</i> of work to do. <br/> ואילו tone פירושו 'טון מוזיקלי, נעימה, אופן דיבור או נימת דיבור'.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך