דקדוק

in / at / on

Great!

Choose the most appropriate preposition for each sentence.

 • We will go to Paris _________ the summer.
  in
  on
  at
  לפני עונות השנה משתמשים ב-in.
  I need to be at school early _________ the morning.
  in
  on
  at
  באנגלית הביטוי in the morning פירושו 'בבוקר'.
  The party will be _________ Tuesday.
  on
  in
  at
  לפני ימות השבוע משתמשים ב-on.
  I was born _________ 2007.
  in
  on
  at
  לפני שנים משתמשים ב-in.
  My birthday is _________ April 16th.
  on
  in
  at
  לפני תאריכים משתמשים ב-on.
  Please call again _________ Wednesday.
  on
  at
  in
  לפני ימות השבוע משתמשים ב-on.
  She was born _________ February.
  in
  on
  at
  לפני חודשים משתמשים ב-in (אם לא מצוין היום המדויק בחודש).
  In school we eat breakfast _________ 10:00.
  at
  on
  in
  לפני שעות משתמשים ב-at.
  Danny was born _________ December 22nd.
  on
  in
  at
  לפני תאריכים משתמשים ב-on.
  Please don’t go to sleep _________ midnight; it’s too late.
  at
  on
  in
  לפני שעות משתמשים ב-at. המילה midnight מציינת שעה מדויקת.
Hear it
לשאלה הבאה
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך