דקדוק

comparative & superlative

Choose the best answer to fill in the blank

 • Jane is _________ than her twin sister.
  shorter
  more short
  shortest
  most short
  המילה than מעידה שהמילה החסרה היא בצורת comparative. התואר short הוא בן הברה אחת בלבד, ולכן מוסיפים לו את הסיומת er.
  Anna is _________ tennis player I’ve ever seen!
  the best
  the good
  the better
  better than
  הביטוי I've ever seen מעיד שהמילה החסרה היא בצורת superlative. לתואר good יש צורת superlative מיוחדת, שהיא: the best.
  Ostriches are _________ lions. Both run at a speed of 75 km per hour.
  as fast as
  less fast than
  the fastest
  faster than
  מהמשפט השני אפשר להבין ששני בעלי החיים רצים במהירות זהה. לכן, הביטוי החסר במשפט הראשון הוא as fast as (שפירושו: 'מהיר באותה מידה כמו…').
  This is _________ test we will take this year. I must pass it!
  the most important
  as important as
  more important than
  the least important
  מהמשפט השני אפשר להבין שזה המבחן החשוב ביותר. התואר important הוא בן שלוש הברות, ולכן אי אפשר להוסיף לו את הסיומת er. לכן הביטוי החסר במשפט הראשון הוא the most important.
  Silver is not _________ gold. Silver weighs less.
  as heavy as
  heavier
  more heavy than
  the heaviest
  התואר heavier אינו יכול להיות התשובה הנכונה משום שחסרה אחריו המילה than. שימו לב שעל אף שהתואר heavy הוא בן שתי הברות הוא משתנה ל-heavier, וזאת משום שהוא מסתיים ב-y. תארים המסתיימים ב-y הם חריגים: משמיטים את ה-y ומוסיפים ier.<br> משום שפסלנו את heavier, אז התשובה האפשרית הנותרת היא as heavy as, ומשמעות המשפט היא: כסף אינו כבד באותה מידה כמו זהב. כסף שוקל פחות.
  Russia is _________ China.
  bigger than
  most big
  the biggest
  bigger
  המשפט מדבר על השוואת הגודל של שתי ארצות, לכן הצורה החסרה היא comparative. התואר big הוא בן הברה אחת בלבד, ולכן נוסיף לו את הסיומת er. שימו לב: משום שהתואר big מסתיים ברצף אות רגילה-אות ניקוד-אות רגילה, עלינו לכתוב פעמיים את האות האחרונה של התואר ואז להוסיף er, כך: bigger.
  I find this question _________ the previous question.
  more challenging than
  more challenging
  challenging
  the most challenging
  במשפט זה ישנה השווה בין רמת הקושי של השאלה הנוכחית לשאלה הקודמת, בעיני הדובר השאלה הנוכחית מאתגרת יותר מהשאלה הקודמת.<br> התואר challenging הוא בעל שלוש הברות ולכן אי אפשר להוסיף לו סיומת er, אלא מוסיפים את המילה more לפניו. בתשובה more challenging חסרה המילה than, ולכן התשובה הנכונה היא more challenging than.
  This is _________ book she’s ever read.
  the longest
  longer than
  the most long
  as long as the
  הביטוי she's ever read מעיד שהצורה החסרה היא superlative. התואר long הוא בן הברה אחת בלבד, לכן מוסיפים לו את הסיומת est, והתשובה הנכונה היא the longest.
  I feel _________ at my house than at my friend’s house.
  more comfortable
  comfortable
  as comfortable as
  most comfortable
  המילה than מעידה שהמילה החסרה היא בצורת comparative. התואר comfortable הוא בן שלוש הברות, ואינו יכול לקבל את הסיומת er, לכן מוסיפים לפניו את המילה more.
  Today is _________ yesterday. It is 5 degrees warmer outside.
  not as cold as
  as cold as
  colder than
  more cold than
  מהמשפט השני אפשר להבין שהיום חם יותר מאשר אתמול, לכן האפשרות היחידה להשלמת המשפט הראשון היא not as cold as ('לא כל-כך קר כמו…').
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך