דקדוק

past simple 1

Choose the verb form that best completes the sentence.

 • My dog didn’t _________ any of his food. I think he might be sick.
  eat
  ate
  במשפטי שלילה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר ate אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל eat.
  Did she _________ her grandmother yesterday?
  visit
  visited
  במשפטי שאלה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר visited אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל visit.
  My son didn’t _________ to wear the shirt I bought him.
  want
  wanted
  במשפטי שלילה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר wanted אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל want.
  There was a beautiful rainbow outside. Did you _________ it?
  see
  saw
  במשפטי שאלה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר saw אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל see.
  I didn’t _________ at all last night because the neighbors were having a party.
  sleep
  slept
  במשפטי שלילה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר slept אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל sleep.
  Jane didn’t _________ the window. It was Dan.
  break
  broke
  במשפטי שלילה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר broke אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל break.
  When did you _________ the package? I need it urgently!
  send
  sent
  במשפטי שאלה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר sent אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל send.
  Didn’t your mom _________ you the right way to walk to school?
  show
  showed
  במשפטי שאלה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר showed אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל show.
  He did all his homework, but I didn’t _________ mine.
  do
  did
  במשפטי שלילה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר did אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל do.
  What did she _________ you about the new teacher?
  tell
  told
  במשפטי שאלה בעבר הפועל מופיע בצורתו המקורית (V1). לכן צורת העבר told אינה מתאימה כאן, ובמקומה נשתמש בצורה הרגילה של הפועל tell.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך