לימוד דקדוק

מורפיקסקול מספק דרך לתרגל נושאי דקדוק שונים בשפה האנגלית בכל הרמות. כדי להתחיל ללמוד ולחדד את הדקדוק באנגלית, צריך רק לבחור את הרמה המתאימה לכל אחד ואחת, והאתר יציג מגוון של חידונים בנושאים שונים ברמה זו.

Conversations

Stranger Things Quiz

Complete the quote!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 2010s

Fill in the blank to complete the lyrics.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Acronym Quiz - What is UFO

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
הציון שלך
התחילו עכשיו

Definitions - Define Picture

Choose the word that fits the definition.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Acronym Quiz - What is ASAP

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

High-Tech Conversation - Part 1

Complete the conversation and translate the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

High-Tech Conversation - Part 2

Complete the conversation and translate the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Climate Crisis Quiz

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Ethan and Nick talk about TV

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 50s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

What is That Idiom? Part 1

Fill in the blank to complete the idiom.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

What is That Idiom? Part 2

Fill in the blank to complete the idiom.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

What is That Idiom? Part 3

Fill in the blank to complete the idiom.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

What is That Idiom? Part 4

Fill in the blank to complete the idiom.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

What is That Idiom? Part 5

Fill in the blank to complete the idiom.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Aliens Quiz

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 60s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 70s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 80s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 90s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Definitions - Define Obtain

Choose the word that fits the definition.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Definitions - Define Authorship

Choose the word that fits the definition.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Definitions - Define Body Shape

Choose the word that fits the definition.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Chatting about Shopping

Choose the correct answers for the conversation
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Coronavirus Conversation

Try your online conversation skills with family overseas.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Chatting about Movies

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Chatting about Food

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Chatting about Traveling

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Facts About Israel Quiz

Test you knowlegde of English through facts about Israel!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Independence Day Quiz

Test your knowlegde of the Israeli Independence Day!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Human Rights Day Quiz

Choose the correct translation for the words in bold
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Gal and Ofir talk about Books

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 2000s

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music from the 2020s

Fill in the blank to complete the lyrics.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Seinfeld

Test your knowledge of English with Seinfeld!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

How Words Are Born - Part 1

Choose the correct answer
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Acronym Quiz - What is ETA

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Purim Quiz

Test you knowlegde of Purim (and English)!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

New Year Celebrations

Test your knowledge of English for the new year!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Passover Quiz

Test you knowlegde of Passover (and English)!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Tu BiShvat Quiz

Test you knowlegde of Tu Bishvat (and English)!
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

May and Ran talk about Gaming

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Talking about Safety and Security

Try your conversation skills with family overseas.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Eurovision Hits

Choose the correct translation for the words in bold.
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך