לימוד בעזרת תמונות רמה מתקדמת

רמה נוכחית:
מתקדמת
שינוי רמה שינוי רמה
שאלה 1/
תמונת משחק
המילה נוספה לרשימת המילים שלך