לימוד בעזרת תמונות רמה בסיסית

רמה נוכחית:
בסיסית
שינוי רמה שינוי רמה
שאלה 1/
תמונת משחק
המילה נוספה לרשימת המילים שלך