לימוד בעזרת תמונות רמה טובה

רמה נוכחית:
טובה
שינוי רמה שינוי רמה
שאלה 1/
תמונת משחק
המילה נוספה לרשימת המילים שלך