אוצר מילים

Climate Crisis Quiz

Choose the best answer

 • Today, there are more greenhouses gases in our atmosphere than at any time in human history. What are 'greenhouse gases'?
  גזי חממה
  גז ירוק
  גזים רעילים
  גז בישול
  1
  Extreme weather events have become more frequent and <b>severe</b>. What is a similar word to 'severe'?
  extreme
  often
  mild
  challenging
  1
  Sea levels are rising faster today than ever before. What is the Hebrew term for 'sea level'?
  גובה פני הים
  מים גבוהים
  עומק המים
  אופק
  1
  Arctic sea ice is <b>rapidly</b> diminishing. What is another word for 'rapidly'?
  quickly
  sluggishly
  expertly
  nicely
  1
  Wildlife populations have dropped by 60 percent in just over 40 years. What does 'wildlife' mean?
  חיות בר
  חיות טרף
  חיות מחמד
  חיות חולות
  1
  The climate crisis is putting more than 1 million species at risk of extinction. What is the Hebrew word for 'extinction'?
  היכחדות
  השתלטות
  צמיחה
  שגשוג
  1
  The last seven years have been the hottest seven years on record. What is another word for 'record'?
  document
  computer
  notebook
  passport
  1
  The frequency of ____ hurricanes has increased over the last 30 years.
  powerful
  thoughtful
  forgetful
  resentful
  1
  Eleven percent of the world’s population is currently vulnerable to climate crisis ___.
  effects
  improvements
  advantages
  goals
  1
  Protecting existing forests is even more important than planting new ones. What is the Hebrew word for 'planting'?
  לשתול
  לכרות
  לטבול
  לחפור
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך