אוצר מילים

Coronavirus Conversation

Choose the best answer

 • You have been invited to a Zoom call with your family in America. You see the following message: "Please wait, the meeting host will let you in soon." <i>What is a <strong>meeting host</strong>?</i>
  מארגן (או מארגנת) הפגישה
  האחראי הטכני על הרשת
  בעל (או בעלת) המחשב
  אחד המשתתפים בפגישה
  המילה host ("מארח") משמשת גם במשמעות "מארגן" או "מנחה".
  American Family: Hi Moshe and Tsippy. Glad you could join us. How are you guys holding up over there in Israel? <i>What does <strong>"holding up"</strong> mean?</i>
  להחזיק מעמד
  לעבוד קשה
  לבלות בנעימים
  לחגוג חג
  משמעות הביטוי to hold up היא "להחזיק מעמד" או "לעמוד בקשיים".
  Israeli Family: We are doing fine here. It is very difficult but thank God we _____. What is the situation in America?
  are all healthy
  are having health
  are feeling healthy
  feel isolated
  להיות בריא" הוא באנגלית to be healthy. אפשר להגיד גם we feel healthy (אנחנו מרגישים בריאים) אבל לא are feeling.
  American Family: We are all still on strict lockdown but we are working from home. <i>What is <strong>"strict lockdown"</strong>?</i>
  סגר חמור
  תרופות הרגעה
  ניסוי כלים
  אבטלה קשה
  המילה lockdown ("סגר") נגזרה מהפועל to lock ("לנעול").
  American Family: The government _____ a little, so now we can visit family and go to some stores.
  has eased restrictions
  made restrictions easier
  easing
  making it free
  הביטוי "להקל על הגבלות" הוא to ease restrictions באנגלית. הוא מופיע בצורת present perfect כי מדובר באירוע שקרה בעבר הקרוב ויש לו השלכות מורגשות בהווה.
  Israeli Family: People here in Israel practice _____. Do people in America also give each other enough room?
  social distancing
  socially distancing
  spacing
  personal spacing
  המונח "ריחוק חברתי" הוא social distancing באנגלית. to give room פירושו "לפנות מספיק מקום/מרחב".
  American Family: In New Jersey we are very careful, but in some parts of the country, people are actually protesting the stay-at-home orders. <i>What does <strong>"protesting"</strong> mean?</i>
  מוחים
  שמחים
  אדישים
  נזהרים
  הפועל to protest, פירושו: למחות נגד עניין כלשהו.
  Israeli Family: Really? It's hard not to work and shop, but America’s economy is strong. We're sure it will _____ soon.
  bounce back
  grow better
  be feeling safe
  fight back
  הביטוי to bounce back פירושו "לחזור לקדמותו" או "לחזור למוטב".
  American Family: Tsippy, how is your son Moshe? Was he put on furlough? <i>How do you say <strong>"furlough"</strong> in Hebrew?</i>
  חופשה ללא תשלום
  דמי אבטלה
  בידוד
  סגר
  to be put on a furlough פירושו לצאת לחופשה ללא תשלום.
  Israeli Family: Yes, but for the time being he does _____ for an online food store. And how is your daughter Amanda?
  deliveries
  performing
  holding
  orders
  המילה deliveries פירושה "שליחויות".
  American Family: That's wonderful. Amanda got accepted into college. She'll be starting in the Fall, but most of her courses will be done remotely at first. <i>What is <strong>"remotely"</strong>?</i>
  מרחוק
  בקפדנות
  באופן אינטנסיבי
  באופן חלקי
  המילה remotely פירושה "מרחוק", והכוונה כאן היא ללמידה מרחוק. המילה remote מופיעה גם בביטוי remote control ("שלט רחוק").
  American Family: Hey Tsippy and Moshe, we can't hear you. I think you're on mute. Hello?? Try to unmute yourselves. <i>What is <strong>"unmute"</strong>?</i>
  ביטול השתקת המיקרופון
  להתחבר מחדש לרשת
  לבדוק את הגדרות הרשת
  לשנות את זווית המצלמה
  השתקת המיקרופון היא mute וביטולה הוא unmute.
  Israeli Family: Oh, thanks. Is that better? Can you _____ now?
  hear us
  listen to us
  hear louder
  listen louder
  לשמוע - to hear, לעומת זאת "להקשיב" - to listen.
  Israeli Family: Well, it's getting late here. We are seven hours ahead of New Jersey and we are all pretty _____
  tuckered
  washed up
  angry
  feeling tired
  tuckered היא מילה שפירושה "מותש" או "עייף מאוד".
  American Family: It was great seeing you guys. Let's do this again real soon, _____!
  Take care!
  Thank you God!
  In great times!
  Feeling good!
  באנגלית מקובל לסיים שיחה ידידותית במילים take care ("תשמרו על עצמכם").
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך