אוצר מילים

Chatting about Traveling

Choose the best answer

 • "Anna, it's time we choose our next travel destination. I'm excited!" <i>What does 'destination' mean?</i>
  יעד
  מוסד
  חופשה
  טיול
  1
  "Hi Dana! I already have some possible places in mind." <i>What's the meaning of 'possible'?</i>
  אפשריים
  דמיוניים
  מאורגנים
  אמיתיים
  1
  "I'm all ears. What's our first option?" <i>What does Dana mean by 'I'm all ears'?</i>
  כולי אוזן
  אין עם מי לדבר
  אוזניים לכותל
  יד לפה
  1
  "Since we both love hiking, I thought about New Zealand!" <i>What does 'hiking' mean?</i>
  מסע רגלי
  סיבוב קניות
  שיט תענוגות
  ביקור במוזיאון
  1
  "Wow, visiting New Zealand has been on my bucket list because of the Lord of the Rings movies!" <i>What's a 'bucket list'?</i>
  רשימת משאלות
  כרטיס מועדון
  רשימת מכולת
  כרטיס אשראי
  1
  "Yeah, you keep going on about it! Another alternative is Iceland." <i>What does Anna mean by 'to go on about'?</i>
  לדבר הרבה על משהו
  לנסוע למקום רחוק
  לשקול אפשרות
  לחלום בהקיץ
  1
  "Isn't it full of volcanoes? I'm a bit nervous about that." <i>What's the meaning of 'volcanoes'?</i>
  הרי געש
  חופי ים
  צוקים
  מדרונות
  1
  "You do realize that New Zealand has those too, right?" <i>What does 'realize' mean?</i>
  להבין
  לזכור
  לשכוח
  לדמיין
  1
  "I'll be honest, I forgot. Anyway, what about somewhere more urban? Like Tokyo!" <i>What does Dana mean by 'urban'?</i>
  עירוני
  כפרי
  פריפריאלי
  מיוער
  1
  "Tokyo, Japan? Now that's a great idea. We could even get an extended trip to see the rest of Japan!" <i>What's the meaning of 'extended'?</i>
  מוארך
  מוכפל
  מתוחזק
  מאורגן
  1
  "I mean, I'd love to, but that'd be costly." <i>What does 'costly' mean?</i>
  יקר
  כבד
  מכובד
  מפואר
  1
  "I'm sure we could be frugal about it. We don't have to spend a lot of money." <i>What does Anna mean by 'frugal'?</i>
  חסכני
  בזבזני
  מתוחכם
  מתחשב
  1
  "Tell you what, I'll look into the Japan option and you look into the New Zealand one." <i>What does 'look into' mean?</i>
  לבדוק
  לקרוא
  להסתכל
  לתכנן
  1
  "You got it! Then let's contiue this over brunch tomorrow." <i>What's the meaning of 'brunch'?</i>
  ארוחת בוקר מאוחרת
  ארוחת ערב
  ארוחת צהריים
  נשנוש
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך