הגייה

קו
ai and ay
start

בד"כ צמד האותיות ai נהגה אֵי, ובד"כ יופיע בתחילת מילה או באמצעה. לדוגמה: rain.
גם צמד האותיות ay נהגה אֵי, אולם בד"כ יופיע בסוף מילה. לדוגמה: play
קראו בקול את המילים שבכחול
המילה נוספה לרשימת המילים שלך