הגייה

קו

al and all

start

צירוף האותיות al ו-all נהגים בצליל o. בד"כ הצירוף al יופיע בתחילת מילה ובאמצעה, והצירוף all יופיע בסוף מילה. לדומה: small.

קראו בקול את המילים שבכחול

המילה נוספה לרשימת המילים שלך