הגייה

קו
al and all
start

צירוף האותיות al ו-all נהגים בצליל o. בד"כ הצירוף al יופיע בתחילת מילה ובאמצעה, והצירוף all יופיע בסוף מילה. לדומה: small.
קראו בקול את המילים שבכחול
המילה נוספה לרשימת המילים שלך