הגייה

קו

aw

start

בד"כ צירוף האותיות aw נֶהֱגֶה בצליל o. לדוגמה: raw.

קראו בקול את המילים שבכחול

המילה נוספה לרשימת המילים שלך