הגייה

קו

c = ck

start

צירוף האותיות ck נהגה כמו האות c. לדוגמה: clock.

קראו בקול את המילים שבכחול

המילה נוספה לרשימת המילים שלך