ea
בד"כ האותיות ea נהגות כמו חיריק. לדוגמה: speak.
אולם יש מילים שבהן ההגייה כמו האות e. לדוגמה: bread.
.
קראו בקול את המילים שבכחול
start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך