ea - exceptions
בד"כ צמד האותיות ea נֶהֱגֶה כמו חיריק. לדוגמה: speak.
אולם יש מילים בהן ההגייה של ea משתנה. בואו נלמד כמה מהן!
קראו בקול את המילים שבכחול
start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך