hop vs. hope
כאשר מילה מסתיימת ברצף coce (אות רגילה, o, אות רגילה, e), האות o נֶהֱגֵית בדומה לשם שלה אוֹו. שימו לב להבדל בין hop ל-hope.
קראו בקול את המילים שבכחול
start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך