הבנת הנקרא

אחת המיומנויות החשובות בלימוד אנגלית לבגרות היא הבנת הנקרא. במורפיקסקול אנו מציעים אזור המוקדש ללמידה מעמיקה ומותאמת לפי רמת האנגלית, וכולל מגוון רחב ומתחדש של קטעי קריאה (אנסינים), ושאלות רב-ברירה הנלוות לכל טקסט.

Sports

Pelé

התחילו עכשיו

Michael Jordan

התחילו עכשיו

The Olympic Games

התחילו עכשיו

Diving

התחילו עכשיו

American Culture

Rosa Parks' Bus Ride

התחילו עכשיו

Hispanic Americans

התחילו עכשיו

I Have a Dream

התחילו עכשיו

The Abolition of Slavery

התחילו עכשיו

Electoral college

התחילו עכשיו

Los Angeles

התחילו עכשיו

Music

The Grammy Awards

התחילו עכשיו

Country Music

התחילו עכשיו

Beethoven

התחילו עכשיו

Billie Eilish

התחילו עכשיו

World Culture

Nobel Prize

התחילו עכשיו

Machu Picchu

התחילו עכשיו

Flags

התחילו עכשיו

Boomerang

התחילו עכשיו

Thor

התחילו עכשיו

The Abominable Snowman

התחילו עכשיו

Medicine

Jonas Salk

התחילו עכשיו

DNA

התחילו עכשיו

Prosthetic Limbs

התחילו עכשיו

Aging

התחילו עכשיו

Classic Literature

Alice in Wonderland: A Mad Tea-Party

התחילו עכשיו

Little Red Riding-Hood

התחילו עכשיו

Count That Day Lost

התחילו עכשיו

Jack the Giant-Killer

התחילו עכשיו

Nature

Ozone Layer

התחילו עכשיו

The Dead Sea

התחילו עכשיו

Ecology: The Green Science

התחילו עכשיו

Jane Goodall: The Chimpanzee Lady

התחילו עכשיו

The Solar System

התחילו עכשיו
המילה נוספה לרשימת המילים שלך