הבנת הנקרא

אחת המיומנויות החשובות בלימוד אנגלית לבגרות היא הבנת הנקרא. במורפיקסקול אנו מציעים אזור המוקדש ללמידה מעמיקה ומותאמת לפי רמת האנגלית, וכולל מגוון רחב ומתחדש של קטעי קריאה (אנסינים), ושאלות רב-ברירה הנלוות לכל טקסט.

Sports

Pelé

התחילו עכשיו

Michael Jordan

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Olympic Games

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Diving

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

American Culture

Rosa Parks' Bus Ride

התחילו עכשיו

Hispanic Americans

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

I Have a Dream

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Abolition of Slavery

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Electoral college

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Los Angeles

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Music

The Grammy Awards

התחילו עכשיו

Country Music

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Beethoven

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Billie Eilish

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

World Culture

Nobel Prize

התחילו עכשיו

Machu Picchu

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Flags

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Boomerang

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Thor

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Abominable Snowman

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Medicine

Jonas Salk

התחילו עכשיו

DNA

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Prosthetic Limbs

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Aging

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Classic Literature

Alice in Wonderland: A Mad Tea-Party

התחילו עכשיו

Little Red Riding-Hood

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Count That Day Lost

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Jack the Giant-Killer

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Nature

Ozone Layer

התחילו עכשיו

The Dead Sea

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Ecology: The Green Science

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Jane Goodall: The Chimpanzee Lady

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Solar System

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך