אוצר מילים

Hot Hot Hot

Choose the best answer

 • כשאומרים על בן אדם שהוא hot-blooded מתכוונים שהוא _______.
  רגזן
  טוב לב
  ממשפחת המלוכה
  1
  איך אומרים באנגלית "להכות בברזל בעודו חם"?
  strike while the iron is hot
  hit the iron before it cools
  get it while it's steaming
  1
  מה משמעות הביטוי hot air?
  דברי הבל
  אווירה חמה
  העניין המרכזי בשיחה
  1
  מה משמעות הביטוי hot off the press?
  ידיעה עדכנית מהחדשות
  פייק ניוז
  דבר המצריך בדיקה
  1
  A hot spot is a place _____
  of political unrest
  which attracts tourists
  between continents
  1
  כשאומרים על מישהו שהוא ביצע מטלה "like a hot knife through butter", הכוונה היא:
  ביצע אותה בקלות
  ייחס לה מעט חשיבות
  השתמש בקשרים ובחנופה
  1
  "Dan is in hot water" means that _______.
  דן בצרות
  דן נופש בבריכות מים חמים
  דן בחברה טובה
  1
  A hot potato is _______.
  a very sensitive issue
  interesting news
  harsh criticism
  1
  "To take the heat off of someone" means______.
  להוריד לחץ ממישהו
  לתת משככי כאבים
  להסיט מבט ממישהו
  1
  My boss is very quick to get hot under the collar. משמעות המשפט היא ש:
  לבוס שלי יש פתיל קצר
  הבוס שלי מתלבש מחויט
  הבוס שלי מגיב מהר למיילים
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך