אוצר מילים

Tu BiShvat Quiz

Choose the best answer

 • Scientists estimate that 30% of the Earth is covered in forests. What does 'estimate' mean?
  להעריך
  לחשוב
  לתאר
  לנמק
  1
  According to the Bible, people must wait several years to eat fruits from a newly planted tree. What is another word for 'newly'?
  freshly
  quickly
  powerfully
  nicely
  1
  Tu BiShvat is a holiday that doesn't come from the Bible. What is the Hebrew word for 'Bible'?
  תנ"ך
  שב"כ
  רשב"ג
  חז"ל
  1
  Tu BiShvat's values are environmental. What is the word 'environmental' related to?
  nature
  synagogue
  wine
  tradition
  1
  Blooming almond trees are one of the symbols of Tu BiShvat. What does 'blooming' mean?
  פורח
  מצליח
  מסתדר
  נוצץ
  1
  During Tu BiShvat large amounts of dried fruits are eaten. What does 'amount' mean?
  כמות
  איכות
  משקל
  מתיקות
  1
  Some people say that Tu BiShvat is a holiday for the vegans. What is the Hebrew word for 'vegan'?
  טבעוני
  צמחוני
  צמחי
  בשרי
  1
  The tallest tree in the world is called Hyperion, and it is located in California. What does 'located' mean?
  ממוקם
  חי
  מתגורר
  מתנדנד
  1
  Many people plant trees to celebrate Tu BiShvat. What does 'plant' mean?
  לשתול
  לטבול
  לגדל
  לקבור
  1
  Which of the following <strong>isn't</strong> traditional Tu BiShvat food?
  fried potatoes
  dried pineapple
  raisins
  pecan nuts
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך