אוצר מילים

Chatting about Movies

Choose the best answer

 • "Hey Oren, are you going to attend the Haifa Film Festival? The films this year look promising." <i>What does 'promising' mean?</i>
  מבטיח
  גרוע
  נודר
  מעניין
  1
  "It's good to hear from you, Lior! Actually, It's an exclusively online event, so no live attendance." <i>What does 'attendance' mean?</i>
  נוכחות
  הרקדה
  צפייה
  תשומת לב
  1
  "That's a bummer! I miss watching great films on the big screen." <i>What does Lior mean by 'that's a bummer'?</i>
  באסה
  מגניב
  מטורף
  מסקרן
  1
  "I don't really miss it. Theaters are always packed with loud people who ruin my enjoyment." <i>What's 'enjoyment'?</i>
  הנאה
  ריכוז
  אווירה
  עונג
  1
  "I guess you're right. Too many great films got ruined by chatty people around me." <i>What does Lior mean by 'chatty'?</i>
  פטפטני
  חתולי
  שומני
  ערמוני
  1
  "Maybe I'm too harsh, but I feel that sometimes it's cool to feel the theater go silent during a powerful scene." <i>What does 'harsh' mean?</i>
  נוקשה
  מתחשב
  קריר
  מתוסכל
  1
  "Speaking of which, what's the last movie that gave you goosebumps?" <i>What are 'goosebumps'?</i>
  עור ברווז
  גבשושיות עור
  בליטות אווז
  פריחת תרנגול
  1
  "I recently rewatched <i>Interstellar</i>. That one gives me goosebumps every time, without fail." <i>What does 'without fail' mean?</i>
  ללא יוצא מן הכלל
  בלי כישלון
  בלי הפסד
  ללא שום דבר
  1
  "That's a great one! For me it was <i>Hereditary</i>, a horror movie. I was dazed for a week!" <i>What does Lior mean by 'dazed'?</i>
  המום
  שמח
  מסופק
  ישנוני
  1
  "I'm not brave enough to watch horror. I can't enjoy being anxious." <i>What's the meaning of 'anxious'?</i>
  חרד
  מפחד
  רגוע
  נסער
  1
  "Fair enough. Then we won't be doing a horror movie marathon this Halloween, huh?" <i>What does 'fair enough' mean?</i>
  מקובל עלי
  מספיק לי
  לא תודה
  שיהיה
  1
  "Count me out, but there are plenty of films I'd like to see together." <i>What does Oren mean by 'count me out'?</i>
  אל תכללו אותי
  אל תדברו איתי
  אל תחשבו עלי
  אל תדאגו לי
  1
  "Send me your watch list and I'll take a look. <i>What's a 'watch list'?</i>
  רשימת צפייה
  רשימת קניות
  יומן
  פירוט חשבון
  1
  "Sure thing! I'll send it to your email." <i>What does Oren mean by 'sure thing'?</i>
  בטח
  בשום פנים ואופן
  כן
  מסכים
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך