אוצר מילים

What is That Idiom? Part 1

Choose the best answer

 • Yoni will take a few days off to rest. He's feeling a bit ___ the weather.
  under
  because
  over
  for
  משתמשים בביטוי 'under the weather' כדי לומר שמישהו לא מרגיש טוב או חולה.
  You can't behave this way, you don't want to burn a ___ with them.
  bridge
  house
  castle
  garden
  מילולית: 'לשרוף גשר (עם מישהו)'. המשמעות דומה לזו של הביטוי המקביל בעברית.
  Yaron still hasn't decided, he's ___ on the fence.
  sitting
  walking
  sleeping
  dreaming
  מילולית: 'לשבת על הגדר'. המשמעות דומה לזו של הביטוי המקביל בעברית.
  Yarden won the lottery? No way! You're ___ __ ___!
  pulling my leg
  breaking my leg
  hurting my leg
  tickling my leg
  ביטוי זה דומה במשמעותו לביטוי 'אתה עובד עליי?' בעברית.
  Yoav, you have to try this new snack! I swear it's the best thing since ___ ___.
  sliced bread
  burnt bread
  sweet bread
  old bread
  משתמשים בביטוי זה כדי להתפעל מהמצאה חדשה ומרהיבה.
  Please update me about any changes. I don't want to be left in the ____.
  dark
  light
  mud
  salt
  מילולית: 'להישאר בחושך', כלומר: להיות במצב של חוסר ידיעה או חוסר ודאות.
  This entire project will ___ ___ in flames if we don't get our work done!
  go down
  go up
  run sideways
  break up
  מילולית: 'לרדת בלהבות' או 'לכלות בשריפה', במשמעות: להיכשל מהר ובאופן דרמטי.
  I finally got the new iPhone model. It cost me an arm and a ___.
  leg
  neck
  foot
  nose
  משתמשים בביטוי זה כדי לומר שמשהו יקר מאוד.
  I understand that failing that job interview hurts you, but every cloud has a silver ____.
  lining
  needle
  thread
  rope
  ביטוי זה מבטא אופטימיות - שבכל רע יש גם משהו טוב.
  Is that your actual opinion or are you just jumping on the ___?
  bandwagon
  cart
  wagon
  car
  מילולית: 'לקפוץ על העגלה', במשמעות: להצטרף לדעת הרוב, לתמוך בנושא פופולרי.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך