אוצר מילים

What is That Idiom? Part 2

Choose the best answer

 • If we want this to work, then you gotta help me. It takes two to ___.
  tango
  mango
  disco
  rumble
  מילולית: 'צריך שניים לטנגו', המשמעות דומה לזו של הביטוי המקביל בעברית.
  I tried talking to that girl who seemed to like me, but that ___ has sailed.
  ship
  girl
  submarine
  raft
  מילולית: 'הספינה הפליגה', כלומר: ההזדמנות חלפה, מאוחר מדי.
  You're calling me a thief?! It takes ___ to know one!
  one
  two
  three
  four
  ביטוי זה נאמר כהתרסה, לעיתים קרובות מתוך כעס.
  Listen, this is the help you'll be getting. Beggars can't be ___.
  choosers
  presidents
  pickers
  takers
  ביטוי שמשמעותו: יש להודות על כל עזרה ולא להיות כפוי טובה.
  The entire school went ___ __ ____ over the principle's decision to cancel the school trip.
  up in arms
  down in legs
  up in space
  up in fists
  משמעות הביטוי: להתקומם, למחות.
  This government keeps cutting ___. It's unacceptable.
  corners
  angles
  spaces
  plans
  ביטוי זה מקביל לביטוי העברי 'לעגל פינות'
  Don't worry, I completely forgive you. And I don't bear a ___.
  grudge
  revenge
  nudge
  complaint
  המילה 'grudge' פירושה 'תרעומת', 'כעס'.
  That's it, I'm drawing __ ___. No more snacks after dinner!
  the line
  the border
  the portrait
  the bottom
  מילולית: 'לסמן את הקו', הכוונה ל'קו אדום' שאסור לעבור אותו.
  Have you seen kids these days? They sure are living life in the ___ lane.
  fast
  quick
  speedy
  slow
  מילולית: 'בנתיב המהיר'.
  Shoes inside the house?! Have you ___ your marbles?
  lost
  found
  deleted
  cracked
  משמעות הביטוי: להשתגע, לאבד עשתונות.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך