אוצר מילים

Stranger Things Quiz

Great!

Complete the quote!

 • Dustin: "She's not going to be able to resist these ____."
  pearls
  chompers
  fangs
  biters
  pearls = מילולית 'פנינים', כינוי לשיניים
  Eddie: "Chrissy, ___ __! I don't like this! Chrissy, ___ __!"
  wake up
  hold up
  wait up
  shut up
  wake up = להתעורר
  Jonathan: "Nobody ___ ever accomplished anything meaningful in this world."
  normal
  clever
  boring
  funny
  normal = רגיל, נורמלי
  Max: “There's more to life than ___ boys.”
  stupid
  pretty
  bad
  poor
  stupid = מטופש
  Eleven: "Friends ___ lie."
  don't
  doesn't
  weren't
  aren't
  lie = לשקר
  Nancy: “Ask for forgiveness, not for _____.”
  permission
  location
  celebration
  information
  permission = רשות
  Mike: “Hey, well, if we're both going ___, then we'll go ___ together, right?
  crazy
  bad
  wrong
  well
  crazy = משוגע
  Erica: "You ___ spell America without Erica."
  can't
  aren't
  isn't
  weren't
  spell = לאיית
  Hopper: "Mornings are for ___ and contemplation."
  coffee
  toffee
  meat
  candies
  coffee = קפה
  Mike: "You do ____ El saved the world twice, right?"
  realize
  remember
  think
  know
  realize = לתפוס, להבין
Hear it
לשאלה הבאה
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך