game

משחק

cards

כרטיסיות

list

רשימה

אוצר מילים

Coronavirus Words III

Choose the best translation for each word.

We'll help you practice words you got wrong.

 • furlough חופשה
  ארכה
  כליאה
  הבהרה
  contagious מידבק
  מולד
  מתמשך
  חריג
  WHO ארגון הבריאות העולמי
  ארגון התקנים הבינלאומי
  ארגון הסחר העולמי
  ארגון לא ממשלתי
  infection זיהום
  שלשול
  תופעת לוואי
  סחרחורת
  symptom תסמין
  תבחין
  תדביק
  תסנין
  pulmonary ריאתי
  חצאי
  חזלי
  חמשי
  pneumonia דלקת ריאות
  דלקת חניכיים
  דלקת ורידים
  דלקת אוזניים
  social distancing ריחוק חברתי
  שינוי מהותי
  כינון יחסים
  ניסוי וטעייה
  fomite חפץ או חומר המכיל אורגניזמים מזהמים
  חפץ שמוקלט עליו צליל
  חפץ שמשמש פעם אחת
  חפץ בבעלות אישית
  zoonotic זואונוטי
  סומטופורמי
  דגנרטיבי
  אוטוריטארי
התחל
לשאלה הבאה
כרטיסייה
1/26
מאנגלית לעברית
מעברית לאנגלית
חשוֹף הכול
pneumonia Noun
דַּלֶּקֶת רֵאוֹת
respiratory Adjective
נְשִׁימָתִי
pulmonary Adjective
רֵאָתִי, של הריאות
isolation Noun
בִּידוּד
quarantine Noun
הֶסְגֵּר, קָרַנְטִינָה; בִּידוּד
קֹצֶר נְשִׁימָה
epidemic Noun
מַגֵּפָה, אֶפִּידֶמְיָה
pandemic Noun
מחלה מידבקת המתפשטת על פני שטח נרחב; מגיפה כלל-עולמית, מגיפה רבתי, פַּנְדֶּמְיָה
אִשְׁפֵּז
WHO Noun
ארגון הבריאות העולמי (ראשי תיבות של World Health Organization)
symptom Noun
סִימְפְּטוֹם, תַּסְמִין
syndrome Noun
סִינְדְּרוֹם, תִּסְמֹנֶת
infection Noun
זִהוּם, אִינְפֶקְצְיָה
infectious Adjective
זִהוּמִי, מִדַּבֵּק
contagious Adjective
מִדַּבֵּק
zoonotic Adjective
זוֹאוֹנוֹטִי, שעובר מבעלי חיים לבני אדם (נאמר על מחלות)
death toll Noun
מְחִיר דָּמִים, מספר ההרוגים בתאונות, בפעולות מלחמה או באסונות טבע
aviation Noun
תְּעוּפָה
עָבַד מהבית
fomite Noun
(רפואה) חפץ או חומר המכיל אורגניזמים מזהמים (חיידקים או טפילים) וגורם להעברת הזיהום מאדם לאדם
רִחוּק חֶבְרָתִי
immunosuppressed Adjective
(רפואה) בעל מערכת חיסונית מדוכאת
CDC Noun
(ארה"ב) המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן
panacea Noun
תרופה לכל המחלות
furlough Noun
רְגִילָה, חֻפְשָׁה
(רפואה) הִתְפַּשְּׁטוּת קְהִלָּתִית, הַדְבָּקָה קְהִלָּתִית
המילה נוספה לרשימת המילים שלך