game

משחק

cards

כרטיסיות

list

רשימה

אוצר מילים

Women's Rights

Choose the best translation for each word.

We'll help you practice words you got wrong.

 • empowerment הסמכה
  הברשה
  הגדרה
  הדהמה
  equality שוויון
  צביון
  דמיון
  פדיון
  women's liberation התנועה לשחרור האישה
  התחיל מנקודת ההתחלה
  אחרי הפגישה הראשונה
  כווייה מדרגה ראשונה
  woke אדם המודע לסוגיות חשובות
  אדם השייך לדת הויקה
  אדם שדוגל בשוויון זכויות
  אדם המשתייך לקבוצה כלשהי
  feminism פמיניזם
  אליטיזם
  פרלמנטריזם
  קרייריזם
  movement תנועה
  תנומה
  תנוחה
  תבונה
  glass ceiling תקרת זכוכית
  צמר זכוכית
  משקפיים ורודים
  תקרת מס
  mansplain הסגביר
  השפריץ
  השמאיל
  הסביר
  sisterhood יחסי קרבה של אחיות
  פאון בעל עשר פיאות
  דלקת של לשד העצמות
  מי שיש בו ייחודיות
  hierarchy מדרג
  משלח
  משפט
  משרד
התחל
לשאלה הבאה
כרטיסייה
1/35
מאנגלית לעברית
מעברית לאנגלית
חשוֹף הכול
equality Noun
שִׁוְיוֹן
תִּקְרַת זְכוּכִית, אפליה סמויה כנגד קבוצת אוכלוסייה מסוימת
אַפְלָיָה, דִּיסְקְרִימִינַצְיָה; הַבְחָנָה, הַבְדָּלָה; סִוּוּג
זכויות האזרח
הַעֲדָפָה מְתַקֶּנֶת, אַפְלָיָה מְתַקֶּנֶת
exclusion Noun
הַרְחָקָה; מְנִיעָה; הַחְרָגָה; הַדָּרָה
pay gap Noun
פַּעֲרֵי שָׂכָר
התנועה לשחרור האישה
הַסְמָכָה, נתינת סמכות; הַעֲצָמָה, מעבר ממצב פסיבי למצב אקטיבי
gender Noun
(דִּקְדּוּק) מִין; מִגְדָּר
inequality Noun
אִי-שִׁוְיוֹן; חוסר אחידות
misogyny Noun
שנאת נשים, מִיזוֹגִינְיָה
feminine Adjective
נָשִׁי, נְקֵבִי
הַחְפָּצָה, אוֹבְּיֶקְטִיפִיקַצְיָה, חִפְצוּן, התייחסות לאדם כאל חפץ
womanhood Noun
נָשִׁיּוּת
חֻפְשַׁת לֵדָה; חופשה לטיפול בבן משפחה חולה
sisterhood Noun
יחסי קרבה של אחיות, היות אחיות; אחוות נשים; מסדר נזירות; ארגון נשים
revolution Noun
מַהְפֵּכָה, הֲפִיכָה; סִיבוּב, הַקָּפָה
זכות ההצבעה לנשים
Me Too Proper Noun
"מִי טוּ", תנועה למלחמה בהטרדות מיניות נגד נשים
feminism Noun
פֶמִינִיזְם, תנועה הדוגלת בהשגת שוויון זכויות לנשים
patriarchy Noun
פַּטְרִיאַרְכְיָה, מבנה חברתי שבו הסמכות העליונה במסגרת השבט או המשפחה היא של האב
woke Adjective
(סלנג אמריקאי) אדם המודע לסוגיות חשובות, בעיקר בנושאי גזענות וצדק חברתי
movement Noun
תְּנוּעָה; תְּזוּזָה; פְּעִילוּת; (מוזיקה) פֶּרֶק, קֶטַע, חֵלֶק (ביצירה ארוכה)
היות כוללני, הכללת הכל
mansplain Verb
הִסְגְּבִיר, ניסה להסביר משהו לאישה באופן מתנשא
sexism Noun
סֶקְסִיזְם, מִינָנוּת, מִינָנִיּוּת, אפליה על בסיס מיני
abortion Noun
הַפָּלָה, הַפָּלָה מְלָאכוּתִית
privilege Noun
זְכוּת יֶתֶר, פְּרִיבִילֶגְיָה
champion Verb
הֵגֵן
chauvinism Noun
שׁוֹבִינִיזְם, לאומנות קיצונית
העביר לשוליים, הוריד לשוליים; הפך מישהו או משהו לבעל ערך שולי, המעיט בערכו
stigmatize Verb
יצר סטיגמה, הִכְפִּישׁ
hierarchy Noun
מִדְרָג, הִירַרְכְיָה, סולם של דרגים
matriarchy Noun
מטריארכליות, שלטון-אם
המילה נוספה לרשימת המילים שלך