אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-C

A1

abandon - allay
Start

A2

allegation - ax
Start

B

backache - busboy
Start

C1

capital - concede
Start

C2

conceited - cutting edge
Start

D-G

D

daunting - dwell
Start

E

eardrum - eyelid
Start

F

face time - full board
Start

G

gain traction - gust
Start

H-L

H

half-baked - hypocrisy
Start

I

IDC - isolation
Start

J-K

jagged - kudos
Start

L

lament - luxurious
Start

M-R

M-N

magic bullet - nutrition
Start

O

obnoxious - own up
Start

P

pacifier - put up
Start

Q-R

quaint - rye
Start

S-V

S1

sailboat - specimen
Start

S2

speed trap - synonym
Start

T

table - twisted
Start

U-V

umpire - VP
Start

W-Z

wafer - zoom
Start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך