אוצר מילים – לפי רמות
הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-C

A1
abandon - allay
Start
A2
allegation - ax
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
B
backache - busboy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C1
capital - concede
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C2
conceited - cutting edge
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D-G

D
daunting - dwell
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
E
eardrum - eyelid
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
F
face time - full board
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
G
gain traction - gust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H-L

H
half-baked - hypocrisy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
I
IDC - isolation
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
J-K
jagged - kudos
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
L
lament - luxurious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M-R

M-N
magic bullet - nutrition
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
O
obnoxious - own up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P
pacifier - put up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
Q-R
quaint - rye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-V

S1
sailboat - specimen
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S2
speed trap - synonym
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T
table - twisted
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
U-V
umpire - VP
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
W-Z
wafer - zoom
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך