אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-C

A1

abandon - allay
Start

A2

allegation - ax
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B

backache - busboy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C1

capital - concede
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C2

conceited - cutting edge
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D-G

D

daunting - dwell
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E

eardrum - eyelid
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F

face time - full board
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

G

gain traction - gust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H-L

H

half-baked - hypocrisy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

I

IDC - isolation
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

J-K

jagged - kudos
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

L

lament - luxurious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M-R

M-N

magic bullet - nutrition
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

O

obnoxious - own up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P

pacifier - put up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Q-R

quaint - rye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-V

S1

sailboat - specimen
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S2

speed trap - synonym
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T

table - twisted
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

U-V

umpire - VP
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

W-Z

wafer - zoom
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך