אוצר מילים – לפי רמות
הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-E

A1
a bit - also
Start
A2-B
always - bye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C
cake - cute
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
D-E
dad - eye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-L

F
face - fur
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
G
game - gum
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
H-I
hair - invite
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
J-K-L
jam - lunch
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M-R

M
magic - music
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
N-O
name - own
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P
pack - put on
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
Q-R
queen - run away
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S1
sack - smile
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S2
smoke - swing
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T
tail - two
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
U-V
umbrella - very
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
W-Z
wait - zoo
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך