אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-E

A1

a bit - also
Start

A2-B

always - bye
Start

C

cake - cute
Start

D-E

dad - eye
Start

F-L

F

face - fur
Start

G

game - gum
Start

H-I

hair - invite
Start

J-K-L

jam - lunch
Start

M-R

M

magic - music
Start

N-O

name - own
Start

P

pack - put on
Start

Q-R

queen - run away
Start

S-Z

S1

sack - smile
Start

S2

smoke - swing
Start

T

tail - two
Start

U-V

umbrella - very
Start

W-Z

wait - zoo
Start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך