אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-E

A1

a bit - also
Start

A2-B

always - bye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C

cake - cute
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D-E

dad - eye
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-L

F

face - fur
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

G

game - gum
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H-I

hair - invite
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

J-K-L

jam - lunch
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M-R

M

magic - music
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

N-O

name - own
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P

pack - put on
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Q-R

queen - run away
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S1

sack - smile
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S2

smoke - swing
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T

tail - two
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

U-V

umbrella - very
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

W-Z

wait - zoo
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך