אוצר מילים – לפי רמות
הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-B

A1
a couple of - add
Start
A2
admit - awful
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
B1
backward - bite
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
B2
bitter - by the way
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C-E

C1
cab - coat
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C2
cockroach - cycling
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
D
dance - dust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
E
earth - eyebrow
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-J

F
fall asleep - future
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
G
garbage - gym
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
H
hairbrush - hush
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
I-J
identify - junior
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

K-O

K-L
key - lucky
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
M
machine - mustache
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
N
nail - nut
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
O
object - over there
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P-S

P1
paintbrush - plum
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P2-Q
plus - quiz
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
R
race - rust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S1
sadly - shorts
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S2
show - specific
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S3
speed - sympathy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T1
tablespoon - total
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T2-U
touch - usual
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
V-Z
van - zucchini
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך