Rav-Milim daily questions (Alphabetically)
מה משמעות ראשי התיבות אאל"ט?
מה משמעות הביטוי אָבַד עָלָיו הַכֶּלַח?
בחנוכה שרים "הבה נרימה נס ואבוקה". מהי אבוקה ומהי המשמעות ההלכתית של המילה?
מהי הצורה הנכונה, אבטחת איכות או הבטחת איכות?
כמה משמעויות שונות יש למילה אביב?
בפרשת השבוע אנו פוגשים את המילה אבנט. מה משמעותה?
האם אבני המילואים קשורות לצבא?
איזו מין אגדה זאת אגדה אורבנית?
מה מפחיד את הסובלים מאגורפוביה?
לאחרונה נערך מרתון לזכרו של חלל צה"ל, למרות מזג האויר הקר, המשתתפים הזיעו. איך יש לומר אֶגְלֵי זיעה או אִגְלֵי זיעה?
בפרשת השבוע אנו פוגשים את המילה אַגָּנוֹת. מה משמעותה?
מה משמעות ראשי התיבות אד"ר?
מה משמעות ראשי התיבות אד"ש?
Page 1 of 121 שאלת היום הבאה
The word has been added to your word list