Rav-Milim daily questions (Alphabetically)
מה משמעות ראשי התיבות אאל"ט?
מיהו או מהו אַבְגָּר?
מה משמעות הביטוי אָבַד עָלָיו הַכֶּלַח?
בחנוכה שרים "הבה נרימה נס ואבוקה". מהי אבוקה ומהי המשמעות ההלכתית של המילה?
מהי הצורה הנכונה, אבטחת איכות או הבטחת איכות?
כמה משמעויות שונות יש למילה אביב?
בפרשת השבוע אנו פוגשים את המילה אבנט. מה משמעותה?
האם אבני המילואים קשורות לצבא?
איזו מין אגדה זאת אגדה אורבנית?
מה מפחיד את הסובלים מאגורפוביה?
לאחרונה נערך מרתון לזכרו של חלל צה"ל, למרות מזג האויר הקר, המשתתפים הזיעו. איך יש לומר אֶגְלֵי זיעה או אִגְלֵי זיעה?
בפרשת השבוע אנו פוגשים את המילה אַגָּנוֹת. מה משמעותה?
מה משמעות ראשי התיבות אד"ר?
Page 1 of 123 שאלת היום הבאה
The word has been added to your word list