אוצר מילים
למבחן הבגרות

כאן תוכלו לתרגל מילים לבחינת הבגרות באנגלית בעזרת חידונים...

כאן תוכלו לתרגל מילים לבחינת הבגרות באנגלית בעזרת חידוני הגדרות לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך, בהתאם למסלול הלימוד שלכם: 3 יחידות (Band I, Band II), 4 יחידות (Band III, Core I) או 5 יחידות (Band III, Core II). כל שאלה היא משפט באנגלית שבו אחת המילים מודגשת. יש לבחור מילה או ביטוי באנגלית באותה משמעות של המילה המודגשת. לאחר בחירת התשובה יוצג תרגום המילה לעברית בהקשר של המשפט. בחידונים אלה התלמידים יכולים לראות את המילה או הביטוי במשפט כדי ללמוד טוב יותר לטווח ארוך את המשמעות שלהם. תוכנית הלימודים במורפיקסקול תאפשר לתלמידים לקלוט את אוצר המילים הנדרש לבגרות בצורה יעילה. התוכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך. בחידונים אלה התלמידים יכולים לראות את המילה או הביטוי במשפט כדי ללמוד טוב יותר לטווח ארוך את המשמעות שלהם. תוכנית הלימודים במורפיקסקול תאפשר לתלמידים לקלוט את אוצר המילים הנדרש לבגרות בצורה יעילה. התוכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך.

כאן תוכלו לתרגל מילים לבחינת הבגרות באנגלית בעזרת חידוני הגדרות לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך, בהתאם למסלול הלימוד שלכם: 3 יחידות (Band I, Band II), 4 יחידות (Band III, Core I) או 5 יחידות (Band III, Core II). כל שאלה היא משפט באנגלית שבו אחת המילים מודגשת. יש לבחור מילה או ביטוי באנגלית באותה משמעות של המילה המודגשת. לאחר בחירת התשובה יוצג תרגום המילה לעברית בהקשר של המשפט.

בחידונים אלה התלמידים יכולים לראות את המילה או הביטוי במשפט כדי ללמוד טוב יותר לטווח ארוך את המשמעות שלהם. תוכנית הלימודים במורפיקסקול תאפשר לתלמידים לקלוט את אוצר המילים הנדרש לבגרות בצורה יעילה. התוכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך.

מהו מסלול
הלימוד שלך?
Boy and girl reading books
Boy reading a book Girl with laptop sitting on books
המילה נוספה לרשימת המילים שלך