אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-B

A1

a couple of - add
Start

A2

admit - awful
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B1

backward - bite
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B2

bitter - by the way
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C-E

C1

cab - coat
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C2

cockroach - cycling
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D

dance - dust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E

earth - eyebrow
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-J

F

fall asleep - future
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

G

garbage - gym
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H

hairbrush - hush
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

I-J

identify - junior
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

K-O

K-L

key - lucky
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M

machine - mustache
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

N

nail - nut
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

O

object - over there
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P-S

P1

paintbrush - plum
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P2-Q

plus - quiz
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

R

race - rust
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S1

sadly - shorts
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S2

show - specific
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S3

speed - sympathy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T1

tablespoon - total
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T2-U

touch - usual
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

V-Z

van - zucchini
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך