הבנת הנקרא

תרגול אנסינים (Unseen) בנושאים שונים

Science

Dinosaurs

התחילו עכשיו

Alternative Energy

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Story of Agriculture

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

World Culture

Cats

התחילו עכשיו

Ghosts

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

New Year Celebrations

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Bullying

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

American Culture

Disneyland

התחילו עכשיו

The Mayflower

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

The Green Giant: The Statue of Liberty

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Neil Armstrong: Man on the Moon

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Sports

Baseball

התחילו עכשיו

Cycling

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

David Beckham

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Medicine

The Smallpox Vaccine

התחילו עכשיו

Acne

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Hippocrates

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Nature

Deserts

התחילו עכשיו

Sea Cucumbers

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Cheetahs

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Camping

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Bees

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Classic Literature

Snow White

התחילו עכשיו

Roald Dahl

משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך