דקדוק

Common Errors

Choose the best answer to fill in the blank

 • Serena Williams _________ that she’s going to win this tournament.
  believes
  believe
  כאשר הנושא של המשפט הוא בגוף שלישי, יש להוסיף s בסוף הפועל בזמן הווה. <br/> נושא בגוף שלישי יכול להיות כינוי גוף (he eats, it works), או שם עצם (the man jumps, love wins, Carolina sings).
  Hurry up! You need to drive _________!
  faster
  more fast
  כדי להוסיף את המשמעות של 'יותר' למילים קצרות, שיש בהן רק הברה אחת, מוסיפים את הסיומת &lrm;-er (לדוגמה faster, slower). מוסיפים את המילה more לפני מילים ארוכות יותר: <br/>You need to drive <i>more carefully</i>. (ולא "carefullier") <br/> ניתן להוסיף את הסיומת &lrm;-er לחלק מהמילים שיש בהן שתי הברות <br/> (silly - sillier, happy - happier, narrow - narrower).
  Most people loved The Matrix, but I didn’t _________ it that much.
  like
  liked
  כך שוללים פועל בעבר: did +not לפני צורת הבסיס של הפועל (כלומר הפועל בלי סיומת העבר ed&lrm;-, במקרה זה - like): <br/> I <i>did not like</i> the movie . נהוג לקצר את did +not לצורה didn’t (למשל: didn’t like, didn’t break, didn’t go).
  I don’t know _________ about physics, and I really don’t care about it.
  anything
  nothing
  אחרי צורת השלילה של הפועל (פועל אחרי don’t אוdo not i), משתמשים ב-anything. אחרי פועל בצורה רגילה (שאין לפניו not), משתמשים ב-nothing, לדוגמה: <br/>I know <i>nothing</i> about it.
  I _________ working as a lawyer in New York for three years.
  have been
  am
  משתמשים ב-has/have +been לפני הפועל בסיומת ing-, כדי לדבר על פעילות שהתחילה בעבר וממשיכה בהווה. שימוש ב- present progressive - כלומר I am working - מדגיש שהפעולה או המצב נכונים ברגע זה, ואינו מתאים למשפט שאומר שאני עובד כבר שלוש שנים במשרה זו. <br/> אפשר להשתמש בצורה זו גם כדי לדבר על פעילות ממושכת שהסתיימה לאחרונה: <br/>David finally finished a novel that he <i>has been writing</i> for 10 years.
  The savings account that we opened for our children’s education has lost some of _________ value.
  its
  his
  משתמשים ב-its לפני שמות עצם ביחיד שאינם מתייחסים לבני אדם, כמו house). משתמשים ב-his (לזכר) או ב-her (לנקבה) לפני שמות עצם המציינים בני אדם. לבעלי חיים, בייחוד לחיות מחמד, משתמשים כיום גם ב-his או her: <br/>My cat is losing <i>his</i> fur.<br/> <br/> ברבים אין הבדל בין שמות עצם אנושיים ושאינם אנושיים - they מתייחס לכל שמות העצם, וגם אין הבדל בין זכר לנקבה.
  You should have started _________ your homework earlier, instead of at 2 in the morning.
  doing
  making
  משתמשים בפועל do כשמדברים על עבודה: do your work, do your homework, do your job, do research, וגם על מטלות בבית: do the dishes, do the laundry. <br/> משתמשים בפועל make בעיקר במובן של 'ליצור, להכין (משהו)' (make a pie, make music) ובביטויים נפוצים, כמו: make the beds, make a decision, make dinner, make a mistake, make a promise.
  Did you _________ at Tel Aviv University?
  study
  studied
  שאלה בזמן עבר מתחילה ב- Did, אחריו הנושא (you במקרה זה) ואחריו צורת הבסיס של הפועל (בלי סיומת), study במקרה זה.
  My father _________ famous bank robber.
  is a
  is
  באנגלית בדרך כלל צריך להשתמש במילית a/an לפני שם עצם לא מיודע, או the לפני שם מיודע. גם כשלפני שם העצם מופיע תואר - famous bank robber (שודד בנק מפורסם), עדיין יש להתייחס לשם העצם, robber. <br/> כשהתואר לא מופיע בלוויית שם עצם, אין להוסיף a/an: <br/>My father is famous.
  I haven’t bought _________ new clothes in a really long time.
  any
  no
  אחרי צורת השלילה של הפועל (haven't = have not), משתמשים ב-any. <br/> אחרי פועל בצורה רגילה משתמשים ב-no. שתי הצורות אפשריות: <br/>There is <i>no more</i> money left.<br/> או <br/>There isn’t <i>any</i> money left.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך