דקדוק

yes / no questions

Choose the best answer

 • _________ want ice cream?
  Do you
  You
  You do
  Are you
  בהווה פשוט נשתמש במילות השאלה Do ו-Does, והן יופיעו בתחילת השאלה. שימו לב, הפועל want (רוצה) שייך לקבוצת פעלים שבד"כ תהיה בהווה פשוט (present simple) ולא בהווה ממושך (present progressive), ולכן נבחר במילת שאלה של הווה פשוט והתשובה הנכונה היא Do you.
  _________ live in New York?
  Does she
  She does
  She
  Is she
  בהווה פשוט נשתמש במילות השאלה Do ו-Does, והן יופיעו בתחילת השאלה. לכן התשובה הנכונה היא Do you.
  _________ know you?
  Do they
  They do
  Are they
  They
  בהווה פשוט נשתמש במילות השאלה Do ו-Does, והן יופיעו בתחילת השאלה. שימו לב, הפועל know (יודע) שייך לקבוצת פעלים שבד"כ תהיה בהווה פשוט (present simple) ולא בהווה ממושך (present progressive), ולכן נבחר במילת שאלה של הווה פשוט והתשובה הנכונה היא Do you.
  _________ speak English?
  Does Danny
  Danny does
  Is Danny
  Danny
  האם דני מדבר אנגלית? זוהי שאלה בזמן הווה פשוט (present simple), משום שהיא שואלת על יכולתו של דני לדבר אנגלית באופן כללי, ולא לגבי השפה שבה הוא מדבר ברגע זה. בהווה פשוט נשתמש במילות השאלה Do ו-Does, והן יופיעו בתחילת השאלה, לכן התשובה הנכונה היא Does Danny.
  _________ sleep a lot?
  Do cats
  Cats do
  Are cats
  Cats
  האם חתולים ישנים הרבה? זוהי שאלה בזמן הווה פשוט (present simple), משום שהיא שואלת לגבי הרגלי השינה של חתולים באופן כללי, ולא מתייחסת למה שקורה רק עכשיו. בהווה פשוט נשתמש במילות השאלה Do ו-Does, והן יופיעו בתחילת השאלה, לכן התשובה הנכונה היא Do cats.
  _________ sick?
  Am I
  I am
  Do I
  I do
  במשפטים ללא פועל בהווה (גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך) נשתמש ב-am, is, are במקום הפועל. במשפטי שאלה am, is, are עוברים לתחילת המשפט, ולכן התשובה הנכונה היא Am I.
  _________ sad?
  Are you
  You are
  You
  Do you
  במשפטים ללא פועל בהווה (גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך) נשתמש ב-am, is, are במקום הפועל. במשפטי שאלה am, is, are עוברים לתחילת המשפט, ולכן התשובה הנכונה היא Are you.
  _________ here?
  Is Dana
  Dana is
  Dana
  Does Dana
  במשפטים ללא פועל בהווה (גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך) נשתמש ב-am, is, are במקום הפועל. במשפטי שאלה am, is, are עוברים לתחילת המשפט, ולכן התשובה הנכונה היא Is Dana.
  _________ nice?
  Are they
  They are
  They
  Do they
  במשפטים ללא פועל בהווה (גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך) נשתמש ב-am, is, are במקום הפועל. במשפטי שאלה am, is, are עוברים לתחילת המשפט, ולכן התשובה הנכונה היא Are they.
  _________ true?
  Is it
  It is
  It
  Does it
  במשפטים ללא פועל בהווה (גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך) נשתמש ב-am, is, are במקום הפועל. במשפטי שאלה am, is, are עוברים לתחילת המשפט, ולכן התשובה הנכונה היא Is it.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך