דקדוק

a / an

Choose the best answer

 • I am reading _________ book.
  a
  an
  המילה book מתחילה באות רגילה (לא באות ניקוד), והיא בצורת יחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  My sisters have _________ big room.
  a
  an
  המילה big מתחילה באות רגילה (לא באות ניקוד) והיא מתארת את החדר שהוא ביחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  I take _________ umbrella on rainy days.
  an
  a
  המילה umbrella מתחילה באות ניקוד (a,e,i,o,u) והיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע an.
  This is _________ ugly monster!
  an
  a
  המילה ugly מתחילה באות ניקוד (a,e,i,o,u) והיא מתארת את המפלצת שהיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע an.
  She eats _________ sandwich every day.
  a
  an
  המילה sandwich מתחילה באות רגילה (שאינה אות ניקוד) והיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  Ron is riding _________ horse.
  a
  an
  המילה horse מתחילה באות רגילה (שאינה אות ניקוד) והיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  Mom, please buy me _________ basketball.
  a
  an
  המילה basketball מתחילה באות רגילה (שאינה אות ניקוד) והיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  Tamir has _________ green cap.
  a
  an
  המילה green מתחילה באות רגילה (שאינה אות ניקוד) והיא מתארת את כובע המצחייה שהוא ביחיד, ולכן לפניה תופיע a.
  Sarah put _________ apple in her bag.
  an
  a
  המילה apple מתחילה באות ניקוד (a,e,i,o,u) והיא ביחיד, ולכן לפניה תופיע an.
  It is _________ exciting day!
  an
  a
  המילה exciting מתחילה באות ניקוד (a,e,i,o,u) והיא מתארת יום יחיד, ולכן לפניה תופיע an.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך