דקדוק

am / is / are

Choose the best answer

 • He _________ my best friend.
  is
  am
  are
  נושא המשפט He ('הוא') הוא כינוי גוף לגוף שלישי יחיד, ולכן פועל העזר יהיה is. <br/>גוף שלישי הוא מישהו או משהו שאינו אני/אנחנו (גוף ראשון) ולא אתה/את/אתם/אתן (גוף שני).
  The pen _________ in my bag.
  is
  am
  are
  נושא המשפט pen ('עט') הוא שם עצם, כלומר גוף שלישי יחיד (כמו 'הוא'), ולכן פועל העזר יהיה is.
  The teachers _________ talking about the students.
  are
  am
  is
  נושא המשפט teachers ('מורים') הוא שם עצם בגוף שלישי רבים (כמו 'הם'), ולכן פועל העזר יהיה are.
  Gabby and I ___ taking the train to London.
  are
  am
  is
  נושא המשפט Gabby and I הוא שני שמות פרטיים, כלומר גוף ראשון רבים (כמו 'אנחנו'), ולכן פועל העזר יהיה are. ברבים, בניגוד ליחיד, אין הבדל בין הגופים ראשון, שני ושלישי: We are, You are, They are.
  Jenny _________ at school today. She's at home.
  isn't
  am not
  aren't
  נושא המשפט Jenny הוא שם פרטי, כלומר גוף שלישי יחיד (כמו 'היא'), ולכן פועל העזר יהיה is, ובשלילה יהיה isn't - קיצור של is not.
  My sisters _________ taller than I.
  are
  is
  am
  נושא המשפט My sisters ('האחיות שלי') הוא שם עצם בגוף שלישי רבים (כמו 'הן'), ולכן פועל העזר יהיה are.
  The cat _________ very small.
  is
  are
  am
  נושא המשפט cat ('חתול') הוא שם עצם בגוף שלישי יחיד (כמו 'הוא'), ולכן פועל העזר יהיה is.
  I _________ studying for a test, so please be quiet.
  am
  are
  is
  נושא המשפט I ('אני') הוא כינוי גוף לגוף ראשון יחיד, ולכן פועל העזר יהיה am. הצורה am מתאימה רק לגוף ראשון יחיד - 'אני'.
  Ron and Tammy _________ eating pasta. They are eating a salad.
  aren't
  am not
  are
  נושא המשפט Ron and Tammy הוא שני שמות פרטיים, כלומר גוף שלישי רבים (כמו 'הם'), ולכן פועל העזר יהיה are ובשלילה aren't - קיצור של are not.
  I _________ not coming to the party.
  am
  is
  are
  נושא המשפט I ('אני') הוא כינוי גוף לגוף ראשון יחיד, ולכן פועל העזר יהיה am. אי-אפשר לצרף את not לפועל העזר am, בניגוד ל-isn't ו-aren't, ולכן am not יופיעו כשתי מילים נפרדות.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך