לימוד בעזרת תמונות רמה מצוינת

רמה נוכחית:
מצוינת
שינוי רמה שינוי רמה
שאלה 1/
תמונת משחק
המילה נוספה לרשימת המילים שלך