לימוד בעזרת תמונות רמה בינונית

רמה נוכחית:
בינונית
שינוי רמה שינוי רמה
שאלה 1/
תמונת משחק
המילה נוספה לרשימת המילים שלך