אוצר מילים

Human Rights Day Quiz

Choose the correct translation for the words in bold

 • "Everyone has the right to freedom of thought, <b>conscience</b> and religion"
  מצפון
  דמיון
  רעיון
  חרטה
  1
  The Universal <b>Declaration</b> of Human Rights is the first document to detail the human rights that must be protected.
  הצהרה
  הבטחה
  משאלה
  נאום
  1
  "All human beings are born free and equal in <b>dignity</b> and rights."
  כבוד
  יושר
  אמונה
  אחריות
  1
  The <b>principle of universality</b> of human rights is important to international human rights law.
  עקרון האוניברסליות
  עקרון הפרטניות
  עקרון הסובלנות
  עקרון ההסכמיות
  1
  In 2011, the United Nations declared <b>internet access</b> a basic human right.
  גישה לאינטרנט
  מהירות אינטרנט
  גלישת אינטרנט
  שימוש באינטרנט
  1
  Violence against women and children is one of the most <b>dire</b> human rights issues around the world.
  נורא
  כבד
  מטורף
  מלבב
  1
  According to a 2017 report, being in a gay relationship is still a crime in 72 countries. In eight of these countries, it's punishable by a <b>death sentence</b>.
  גזר דין מוות
  פסיקת דין
  מאסר עולם
  מאסר בית
  1
  The <b>atrocities</b> of the Nazis in World War 2 caused the world to recognize a need for human rights to be established as an international legal status.
  זוועות
  מחאות
  הפגנות
  מזימות
  1
  The Universal Declaration of Human Rights has been translated into <b>nearly</b> 400 languages, making it the most translated document in the world.
  כמעט
  יתכן
  אולי
  עוד מעט
  1
  "No one shall be held in slavery or <b>servitude</b>; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms."
  עבדות
  שכירות
  התמחות
  שאננות
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך