אוצר מילים

Facts About Israel Quiz

Choose the correct translation for the words in bold.

 • The cherry tomato <b>was invented</b> in Jerusalem's Hebrew University.
  הומצא
  הוכרז
  הוקם
  הורווח
  1
  The Hebrew language is a <b>revived</b> language.
  שהוחייתה
  שהונצחה
  שהומצאה
  שהוכרזה
  1
  The lowest <b>point</b> on Earth is at Israel's Dead Sea.
  נקודה
  קודקוד
  פיצול
  שטח
  1
  Israel uses <i>kosher</i> glue for its postage <b>stamps</b>.
  בול
  חתימה
  שם
  מכתב
  1
  Israel is one of the only countries in the world that doesn't have a <b>constitution</b>.
  חוקה
  חוק
  חוזה
  מסמך
  1
  The smallest desert - the Judean desert - is <b>located</b> in Israel.
  ממוקם
  מאוכלס
  מיושב
  מתועש
  1
  In 2021, Tel Aviv was <b>ranked</b> as the most expensive city in the world to live in.
  מדורג
  נחשב
  הוכרז
  נמצא
  1
  Israel has many archeological <b>sites</b> all over the country.
  אתר
  מוקד
  פינה
  אזור
  1
  More than half of Israel's territory is covered by <b>desert</b>.
  מדבר
  שממה
  תהום
  קרחת יער
  1
  Israel has a <b>record</b> number of start-ups compared to other countries in the world.
  שיא
  הישג
  ניצחון
  שיפור
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך