game

משחק

cards

כרטיסיות

list

רשימה

אוצר מילים

Coronavirus Words III

Choose the best translation for each word.

We'll help you practice words you got wrong.

 • pneumonia דלקת ריאות
  דלקת חניכיים
  דלקת ורידים
  דלקת אוזניים
  respiratory נשימתי
  הסתגלותי
  יוקרתי
  ראיתי
  pulmonary ריאתי
  חצאי
  חזלי
  חמשי
  isolation בידוד
  חיטוי
  עירוי
  אבחנה
  quarantine הסגר
  אחריות
  הבזק
  החזר
  shortness of breath קוצר נשימה
  קוצר ראייה
  קוצר ראות
  קוצר רוח
  epidemic מגפה
  רגישות
  אבחון
  מרשם
  pandemic מגפה עולמית
  מגפה מקומית
  מגפה ארצית
  מגפה יבשתית
  hospitalize אשפז
  אגרף
  טרפד
  כרבל
  WHO ארגון הבריאות העולמי
  ארגון התקנים הבינלאומי
  ארגון הסחר העולמי
  ארגון לא ממשלתי
התחל
לשאלה הבאה
כרטיסייה
1/26
מאנגלית לעברית
מעברית לאנגלית
חשוֹף הכול
pneumonia Noun
דַּלֶּקֶת רֵאוֹת
respiratory Adjective
נְשִׁימָתִי
pulmonary Adjective
רֵאָתִי, של הריאות
isolation Noun
בִּידוּד
quarantine Noun
הֶסְגֵּר, קָרַנְטִינָה; בִּידוּד
קֹצֶר נְשִׁימָה
epidemic Noun
מַגֵּפָה, אֶפִּידֶמְיָה
pandemic Noun
מחלה מידבקת המתפשטת על פני שטח נרחב; מגיפה כלל-עולמית, מגיפה רבתי, פַּנְדֶּמְיָה
אִשְׁפֵּז
WHO Noun
ארגון הבריאות העולמי (ראשי תיבות של World Health Organization)
symptom Noun
סִימְפְּטוֹם, תַּסְמִין
syndrome Noun
סִינְדְּרוֹם, תִּסְמֹנֶת
infection Noun
זִהוּם, אִינְפֶקְצְיָה
infectious Adjective
זִהוּמִי, מִדַּבֵּק
contagious Adjective
מִדַּבֵּק
zoonotic Adjective
זוֹאוֹנוֹטִי, שעובר מבעלי חיים לבני אדם (נאמר על מחלות)
death toll Noun
מְחִיר דָּמִים, מספר ההרוגים בתאונות, בפעולות מלחמה או באסונות טבע
aviation Noun
תְּעוּפָה
עָבַד מהבית
fomite Noun
(רפואה) חפץ או חומר המכיל אורגניזמים מזהמים (חיידקים או טפילים) וגורם להעברת הזיהום מאדם לאדם
רִחוּק חֶבְרָתִי
immunosuppressed Adjective
(רפואה) בעל מערכת חיסונית מדוכאת
CDC Noun
(ארה"ב) המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן
panacea Noun
תרופה לכל המחלות
furlough Noun
רְגִילָה, חֻפְשָׁה
(רפואה) הִתְפַּשְּׁטוּת קְהִלָּתִית, הַדְבָּקָה קְהִלָּתִית
המילה נוספה לרשימת המילים שלך