game
משחק
cards
כרטיסיות
list
רשימה
משחק
Choose the best translation for each word.

We'll help you practice words you got wrong.
 • cry wolf צעק זאב זאב
  אכל חצץ
  צעק חי וקיים
  צעק חמס
  got a frog in the throat צרוד
  בנוי
  עקוץ
  עשוי
  copycat חקיין
  בטלן
  חנפן
  עבריין
  milch cow פרה חולבת
  אבן טובה
  פרה אדומה
  פרה קדושה
  cold turkey שיטה של היגמלות על ידי הפסקה מיידית בשימוש"
  שיטה למדידת נפחי עץ
  שיטה עשרונית
  שיטה פוליטית
  rat race מרוץ עכברושים
  מרוץ מכשולים
  מרוץ שליחים
  מרוץ חימוש
  elephant in the room 'הפיל שבחדר'
  'חומת תשלום'
  תוכנה נטושה'
  צפצפה מכסיפה
  sitting duck מטרה נייחת
  מטרה סמויה
  מטרה טובה
  מטרה סופית
  chicken out השתפן
  סירס
  החליד
  הטריף
  hold one's horses עצר וחיכה בסבלנות
  עצר את נשימתו
  קטלוג של כרטיסיות
  תא הנידונים למוות
התחל
לשאלה הבאה
כרטיסייה
1/27
מאנגלית לעברית
מעברית לאנגלית
חשוֹף הכול
'הפיל שבחדר', כינוי לבעיה קשה שכולם מודעים לקיומה אך נמנעים מלדבר עליה
חֵלֶק הָאֲרִי, החלק הגדול ביותר
(בלשון הדיבור) עצר וחיכה בסבלנות
יָצָא הַמַּרְצֵעַ מִן הַשַּׂק, הָאֱמֶת יָצְאָה לָאוֹר
לא לעורר שדים מרבצם, לא לעורר מחדש נושא רגיש שנשכח או נרגע
(סלנג) שיטה של היגמלות (בד"כ מסמים) על ידי הפסקה מיידית בשימוש; כינוי לאדם קר ומרוחק
דברים חשובים יותר לעסוק בהם
נָמֵר שֶׁל נְיָר
דבר בטוח, דבר ודאי
זְאֵב בּוֹדֵד
copycat Noun
חַקְיָן
שְׁאַפְתָּן, להוט יתר על המידה
גֶּשֶׁם זַלְעָפוֹת, גֶּשֶׁם שׁוֹטֵף
מרוץ עכברושים, כינוי לשגרה מתמשכת של פעילות תחרותית קדחתנית
אָחַז [תָּפַס] אֶת הַשּׁוֹר בְּקַרְנָיו
פָּרָה חוֹלֶבֶת
(בלשון הדיבור) הִשְׁתָּפֵן
נפלו כמו זבובים, חלו או מתו במהירות
(בלשון הדיבור) כינוי לאדם שטוב רק בדבר אחד
כִּבְשָׂה שְׁחֹרָה
כֹּל הַקּוֹדֵם זוֹכֶה
cry wolf Verb
צָעַק זְאֵב זְאֵב
עִצְבֵּן, הִרְגִּיז
snail mail Noun
(סלנג) דואר רגיל (לא אלקטרוני)
מרדף שווא
מטרה נייחת, מטרה קלה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך