אוצר מילים – לפי רמות
הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-D

A1
abhor - aloof
Start
A2-B
ameliorate - brevity
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C
cajole - curtail
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
D
dainty - dubious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E-S

E-F
ebullient - futile
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
G-L
gamut - levity
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
M-P
magnanimous - pugnacious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
Q-R-S
quackery - swindle
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T-Z

T-U
tacit - usher
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T-U-V-W-X-Y-Z
valor - zenith
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך