אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-D

A1

abhor - aloof
Start

A2-B

ameliorate - brevity
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C

cajole - curtail
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D

dainty - dubious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E-S

E-F

ebullient - futile
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

G-L

gamut - levity
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M-P

magnanimous - pugnacious
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Q-R-S

quackery - swindle
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T-Z

T-U

tacit - usher
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T-U-V-W-X-Y-Z

valor - zenith
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך