אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-B

A1

a degree of - accusation
Start

A2

achieve - apparently
Start

A3

application - award
Start

B1

back away - blood test
Start

B-C

B2

blow a fuse - by now
Start

C1

cabinet - combine
Start

C2

come across - construction
Start

C3

consume - cycle
Start

D-E

D1

daily - dialogue
Start

D2

die - dying
Start

E1

e.g. - equally
Start

E2

equip - extraordinary
Start

F-H

F1

fabric - float
Start

F2

flood - FYI
Start

G

gain - gun
Start

H1

habit - heroine
Start

H-K

H2

hesitate - hypothesis
Start

I1

i.e. - indication
Start

I2

indicator - iron
Start

J-K

jargon - knowledge
Start

L-N

L

label - lung
Start

M1

machinery - mercy
Start

M2

merely - myth
Start

N

name - nurse
Start

O-P

O

obey - owner
Start

P1

p.m. - pitcher
Start

P2

place - pride
Start

P3

priest - put up with
Start

Q-S

Q-R1

qualify - rent
Start

R2

repair - rush
Start

S1

sacred - shed
Start

S2

shell - step up
Start

S-Z

S3

stick up - systematic
Start

T1

table - tough
Start

T2-U

trace - user
Start

V-Z

valid - zone
Start
המילה נוספה לרשימת המילים שלך