אוצר מילים – לפי רמות

הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם עם מורפיקסקול. אפשר להתחיל לתרגל את משמעויות המילים החיוניות באנגלית בחידון רב-ברירה, במשחק התאמות בין המילה ובין התרגום המתאים, ואם תרצו – גם במשחק איות.

A-B

A1

a degree of - accusation
Start

A2

achieve - apparently
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

A3

application - award
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B1

back away - blood test
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B-C

B2

blow a fuse - by now
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C1

cabinet - combine
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C2

come across - construction
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

C3

consume - cycle
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D-E

D1

daily - dialogue
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D2

die - dying
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E1

e.g. - equally
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

E2

equip - extraordinary
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-H

F1

fabric - float
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F2

flood - FYI
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

G

gain - gun
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H1

habit - heroine
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H-K

H2

hesitate - hypothesis
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

I1

i.e. - indication
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

I2

indicator - iron
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

J-K

jargon - knowledge
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

L-N

L

label - lung
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M1

machinery - mercy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

M2

merely - myth
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

N

name - nurse
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

O-P

O

obey - owner
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P1

p.m. - pitcher
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P2

place - pride
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

P3

priest - put up with
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Q-S

Q-R1

qualify - rent
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

R2

repair - rush
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S1

sacred - shed
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S2

shell - step up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S3

stick up - systematic
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T1

table - tough
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

T2-U

trace - user
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

V-Z

valid - zone
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך