אוצר מילים – לפי רמות
הגדילו ושפרו את אוצר המילים באנגלית ברמה המותאמת לכם

A-B

A1
a degree of - accusation
Start
A2
achieve - apparently
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
A3
application - award
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
B1
back away - blood test
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

B-C

B2
blow a fuse - by now
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C1
cabinet - combine
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C2
come across - construction
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
C3
consume - cycle
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

D-E

D1
daily - dialogue
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
D2
die - dying
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
E1
e.g. - equally
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
E2
equip - extraordinary
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

F-H

F1
fabric - float
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
F2
flood - FYI
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
G
gain - gun
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
H1
habit - heroine
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

H-K

H2
hesitate - hypothesis
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
I1
i.e. - indication
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
I2
indicator - iron
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
J-K
jargon - knowledge
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

L-N

L
label - lung
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
M1
machinery - mercy
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
M2
merely - myth
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
N
name - nurse
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

O-P

O
obey - owner
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P1
p.m. - pitcher
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P2
place - pride
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
P3
priest - put up with
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

Q-S

Q-R1
qualify - rent
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
R2
repair - rush
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S1
sacred - shed
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
S2
shell - step up
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום

S-Z

S3
stick up - systematic
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T1
table - tough
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
T2-U
trace - user
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
V-Z
valid - zone
משחק נעול
זמין בגרסת
הפרימיום
המילה נוספה לרשימת המילים שלך